Danh mục sản phẩm
Chào mừng bạn đã đến với Akids.vn

Đồ bộ bé trai

Đồ bộ bé trai

Không có sản phẩm nào trong danh mục.

ga('ecommerce:addTransaction', { 'id': '{$trans['id']}', 'affiliation': '{$trans['affiliation']}', 'revenue': '{$trans['revenue']}', 'shipping': '{$trans['shipping']}', 'tax': '{$trans['tax']}' }); ga('ecommerce:addItem', { 'id': '$transId', 'name': '{$item['name']}', 'sku': '{$item['sku']}', 'category': '{$item['category']}', 'price': '{$item['price']}', 'quantity': '{$item['quantity']}' });